029:Apple 長篇連續劇之四:黑客先鋒

兩個反斗星既然合作得咁過癮,就梗係一不離二,繼續玩落去啦。佢哋嘅惡作劇越玩越大,再唔係畫吓畫咁簡單,今次係向全美國最大嘅電訊公司挑戰,誓要成為全世界第一批「黑客」。

00:0000:00