028:Apple 長篇連續劇之三:雙劍合壁

天才兒童係張紙畫畫吓最後重整埋佢第一部電腦出嚟,都咪話唔神奇!但係無人知佢咁勁,就連佢自己都唔知勁過人哋咁多,咁又有乜用?而最大嘅得著就係同 Steve Jobs 再次重逢,呢次再見面之後就非同小可囉,改變世界就由呢一刻開始!咁佢哋第一次合作又搞咗啲乜呢?

00:0000:00