014:Pixar 長篇連續劇之四:反客為主

終於守得雲開,Pixar 十幾年後一洗多年頹氣,Steve Jobs 更是同時 Apple 及 Pixar 兩得意,意氣風發之餘,狂莽性格又嚟啦,居然夠胆同老闆反檯,重唔止一次𠻹!迪士尼把心一橫,買起佢,事件當中原來又關香港事,真係估佢唔到!

00:0000:00